Skip MenuКамбож Улсын Кампон Чам аймаг

Камбож Улсын Кампон Чам аймаг(Phnom Penh)

Камбож Улсын Кампон Чам аймаг

 • Гэрээ байгуулсан огноо : 2013 оны 11 дүгээр сарын 18
 • Байршил : улсын нийслэл Пном Пех (Phnom Penh)-ээс зүүн зүгт 148 ㎞-т байрладаг Газар нутгийн хэмжээ: 9,798.60 км2
 • Хүн ам : 9,798.60㎢
 • Хүн ам: 1,832 мянган хүн, Камбож Улсад хүн амаараа хамгийн их аймаг
  - Камбож Улсын 24 аймгаас хүн амын нягтралаараа хамгийн өндөрт ордог аймаг
 • Цаг агаар : халуун орны уур амьсгалтай, халуун, чийглэг уур амьсалтай (Хамгийн өндөр температур 34℃, хамгийн бага температур 28.2℃)
 • Бүс нутгийн онцлог :
  - Мэконг мөрний эргийн хоёр талд байдаг ба гол аж үйлдвэрийн салбар нь газар тариалан, газар тариалантай холбоотой бусад үйлдвэрлэл юм.
  - Аж үйлдвэрийн 4 том хэсэгт хуваагдана
   · Төрөл бүрийн газар, тариалан эрхлэх тэгш талбай (27%): 2,700 км2
   · Ой, модны аж ахуй, ойн бүс нутаг (31%): 3,000 км2
   · Мэконг мөрний ойролцоох намагтай газар (32%): 3,128.6 км2
   · Каучук ургамал, хөдөө, аж ахуйн газар тариалан хөгжүүлэх улаан бүс (10%): 970 км2
 • Төрийн захиргааны байгууллага
  - Бүцэт : Аймгийн засаг даргыг Засгын газраас томилдог
  - Засаг захиргааны нэгж : 17 хот болон дүүрэг (srok), 173 хороо (khum), 1,758 баг буюу тосгон (phum)
 • Гол удирдагч : Аймгийн засаг дарга Лорн Лимтай (Lorn Limtahy, бүрэн эрх хугацаа 2013~2017)
 • Өнгөрсөн хугацаанд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ
  - 2011 оны 5 дугаар сар: БНСУ-д суугаа Камбож Улсын элчин сайд хүрэлцэн ирж, Намянжү хот - Кампон Чам аймаг хооронд найрамдал харилцаа бий болгох санал тавьсан
  - 2011~2012 он: Төрийн албаны урьдчилсан судалгааны баг, KOPIA судалгааны баг, хотын иргэдийн төлөөлөгчдийн хамтын ажиллагааг зэрэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн
  - 2012 оны 5 дугаар сарын 1: Намянжү хот - Кампон Чам аймаг хооронд найрамдал харилцаа байгуулах гэрээ (LOI – сонирхлын бичиг)-г байгуулсан
  - 2012 оны 5 дугаар сар, 2013 оны 8 -дугаар сар: Олон улсын хүүхэд, залуучуудын сайн дурын үйл ажиллагаа
  - 2013 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр: Ах дүүгийн харилцаат хот болох гэрээ байгуулсан
 • Цаашид авч хэрэгжүүлэх харилцаа, хамтын ажиллагааны чиглэл
  - Хувийн хэвшлийн солилцооны хүрээнд гадаадад сайн дурын үйл ажиллагаааг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх
  - Хөгжих боломж, бололцоо өндөртэй Камбож Улстай газар тариалан, аж ахуйн нэгж байгууллагууд, хүүхэд, залуучууд зэрэг стратегийн түвшиний харилцааг хөгжүүлэх