Skip MenuКённамын Сачонь хот

Кённамын Сачонь хот

Сачонь хот

 • Гэрээ байгуулсан огноо : 2016 оны 10 -дугаар сарын 12
 • Байршил : Кёнсаннам-ду, Намсобү (уртраг 127˚ ~ 128˚, өргөрөг 34˚ ~ 35˚)
 • Бүс нутгийн онцлог
  - Кённамын баруун бүсийн хэсэгт байдаг ба далайн эргийн бүс нутгийн гол цөм учир үзэсгэлэнт байгальтай
  - Онгоцны буудал, боомт, хурдны зам зэрэг зам, тээвэр сайн хөгжсон тээврийн гол төв
  - Сэжун хаан болон Таньжун хааны ясыг тавьсан сайн газар учир Бунмён уулТасуль хийд, Соньжинь-ри дэхь Япон хэв маягтай ордон зэрэг байдаг
  - Агаарын хөлгийн үйлдвэрлэл, далайн эргийн аялал жуулчлалын салбар хөгжсөн хөдөө аж ахуй, газар тариалангын нэгдсэн хот
 • Газар нутгийн хэмжээ : 298.62км2 (Кёнсаннам-ду нутгийн 3.8%)
 • Хүн ам : ойролцоогоор 119 мянган хүн
 • Засаг захиргааны нэгж : 1 ыб, 7 мён, 6 дун, 392 тун, ри
 • Аялал, жуулчлалын гол газрууд
  - Сачоны 8-н гайхамшиг : Самчоньпу гүүр, нар жаргахыг харах газар, Намилдэ эргийн зааны хошуут хад, Соньжинь-ри дэхь Япон хэв маягтай ордоны иртоорын мод, Вуарюн уулын Замбага цэцэг, Бунмён уул Тасуль хийд, Сачоны чулуун хэмэрний модон цамхаг, Биту арлын шавран эрэг
  - Бусад: Агаарын хөлөг, огторгуйн музей, KAI агаарын тээврийн төв, Пэгчонь хийд, Дарсны галлерей, ногоон цайны цогцолбор