Skip MenuКанвоны Ёнвольгүнь

Канвоны Ёнвольгүнь

Ёнвольгүнь

 • Гэрээ байгуулсан огноо : 2000 оны 9 дүгээр сарын 6
 • Хүн ам : 40 мянган хүн
 • Газар нутгийн хэмжээ : 1,127.1км2 (ой мод - 85.4%, хөдөө аж ахуйн зориулалт бүхий газар - 9%, бусад - 5.6%)
 • Ах дүүгийн харилцаатай болох болсон үндэслэл : Канвонь-дугийн Ёнвольгүнд байдаг Чусоны эзэнт гүрний 6 дахь хаан Таньжуны булш болон түүний гэргий Чонсүнь хатаны булш түүхийн хувьд харилцан хамааралтай учир ах дүүгийн харилцаа байгуулах болсон
 • Бүс нутгийн онцлог : Канвонь-ду Чуйнамданд байдаг үзэсгэлэнт байгальтай газар бөгөөд 2 ду, 4 хот, 5 гүнтэй залгаа оршдог ба Тэбэг нуруу, Чарён нуруу, Субэг нуруу хослон байдаг эх газрын уулархаг бус нутаг учир цаг уурын эрс тэс уур амьсгалтай.
 • Цаг агаар
  - Температур: жилийн -дундаж 11.1 (Хамгийн өндөр 35.6℃, хамгийн бага -17.0℃)
  - Жилийн нийт хур тунадас: 1,360.6 мм
 • Хамтын ажиллагааны үндсэн маршрут : Соёл, урлагын солилцоо (Таньжун соёлын өв), Чонсүнь хатаны шалгаруулалтад оролцох, Туйгэйвонь багт наадамд оролцох
 • Цаашид авч хэрэгжүүлэх гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны чиглэл
  - Хүүхэд, залуучуудын солилцоо, соёл, урлагын салбарын хамтын ажиллагаа
  - Гамшгийн үеийн сайн дурын хамтын ажиллагаа