Skip MenuЧоньнамын Канжинь-гүн

Чоньнамын Канжинь-гүн

Канжинь-гүн

 • Гэрээ байгуулсан огноо : 1996 оны 5 дугаар сарын 1 (Ах дүүгийн харилцаатай болсон)
 • Хүн ам : 40 мянга
 • Газар нутгийн хэмжээ : 492.8км2 (ой мод - 59.1%, хөдөө аж ахуйн зориулалт бүхий газар - 28.6%, бусад - 12.3%)
 • Бүс нутгийн онцлог : Чонягюн багш 18 жилийн турш Чоньнамын Канжиньд цөллөгдөн амьдрахдаа эрдэм, мэдлэгт суралцаж өөрийн үзэл суртлаа таниулж байсан ба Тасаны эхлэл болсон газар зэргээрээ түүхийн хувьд харилцан хамааралтай учир ах дүүгийн харилцааг бий болгохыг зорьсон
 • Аж үйлдвэр, бизнесийн байгууллагын бүтэц
  - Хөдөө аж ахуй: 71.2%
  - Уул уурхай, үйлдвэрлэл: 4.0%
  - Үйлчилгээний байгууллага: 24.8%
 • Хамтын ажиллагааны үндсэн маршрут
  - Соёл, урлагын солилцоо (Шаазан эдлэлийн соёл)
  - Олон талт хамтын ажиллагаагаар дамжуулан найрамдал, нөхөрлөл, сайн хөршийн харилцааг бэхжүүлэх
  - Хөдөө аж ахуйн хамтын ажиллагаа (Канжинь-гүн газар тариалан, далайн бүтээгдэхүүний худалдаа)
  - Төрийн албан хаагчийн солилцоо
 • Цаашид авч хэрэгжүүлэх гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны чиглэл
  - Хүүхэд залуучуудын солилцоо, соёл, урлагын салбарын хамтын ажиллагаа
  - Гамшгийн үеийн сайн дурын хамтын ажиллагаа