Skip MenuТөрийн захиргааны үүсэл, хөгжил

Эрин үе, он, үүсэл хөгжил
Эрин үе он үүсэл хөгжил
Гурван Ханы эрин үе Ма-Хан 54 хэсгийн нэг, Куригүг (古離國) : Пүнян, Янжүгийн зарим хэсэг
Гурван улсын үе Пэгжэ МЭӨ 18~ 5 он МЭӨ 18 онд Пэгжэгийн Унжу 10 түшмэдээ дагуулан Ма-Ханы нутагт ирж Үйрэй-сон (одоогийн Сөүл хотын Пүгхан уул) гэдэг газар Пэгжэ улсыг байгуулсан. Унжу хаан ширээнд өргөмжлөгдсөнөөс хойш 14 жилийн дараа буюу МЭӨ 5 онд нийслэлээ Намхансань-сон (одоогийн Кёнги-дугын Гуанжү) руу нүүлгэж Пэгжэ улс 400 жилийн турш оршин тогтносон байдаг.
286 он
(Хааны удмын хаан 1)
Ача-сон бий болсон
Кугүрё 475 он
(Чансү хаан)
Хан мөрний сав газар Кугүрёгийн эзэмшил болсон ба одоогийн Янжү хотын Чүнэ-мёны нутаг бөгөөд Мэсон-гүн, мөн Чанхуа-гүн гэж нэрлэгддэг байсан. Намянжү хотын Чоньжоб, Чоньгоны бүс нутаг нь Курыну-хён (骨衣奴縣) гэдэг нэртэй байсан.
Шилла 553 он
(Чиньхын хаан 14)
Шилла гүрэн Хан мөрний адаг хэсгийг эзэлсэн
Нэгдсэн Шилла гүрэн 757 он
(Кёндог хаан 16)
Нутгийн засаг захиргааны нэгжийг Тан гүрний системийг дуурайлган зохион байгуулахаар болсон ба нийт 9 жү 5 сугён байгуулж 115 гүн, 201 хёнд хуваасан. Тухайн үед Кугүрёгын нутаг 3 жүд хуваагдсан байсан ба Хан-жүгийн төв газар нь одоогийн Гуанжү буюу Ханьян-гүнд байсан.
Курёгын эзэнт гүрэн 935 он
(Тэжу 18)
Ханьян-гүнийг Янжү болгож өөрчилсөн, Янжүг Кёньхуонд өгсөн
940 он Кёнжү (見州): одоогийн Янжү нутгийн Пүнян (豊壤): Чиньгонь, Чиньжоб нутгийн Пёнгү: Намгёнд хамаардаг
983 он
(Сонжун 2)
Янжү-муг байгуулагдав
1012 он
(Хёньжун 3)
Анмү-са болгож зассан
1018 он Жиянжү-са болгож бууруулсан
1067 он
(Мүньжун 21)
“Намгён” гэж нэрлээд нутгийн удирдах газар болгосон. “Курёгын түүх”, “Газар нутгийн эхмэтгэл”-д гардаг 5 ду “Янгэй” байсныг Янгуан-дугийн Жүхён болгож “Янжү”гэсэн нэршил үгүй болж оронд нь “Намгён”-ыг нутгийн нэр болгосон хэдий ч удалгүй сольсон
1104 он
(Сүгжун 9)
Намгён томорч Пүнян-хён, Кёнжү, Сачонь-хён (одоогийн Тундүчонь хотын бүс нутаг)-ыг Намгёны шууд удирдлагад оруулсан
1308 он
(Чүннёль хаан 34)
Намгёныг “Ханьян-бү” болгож бууруулсан
Чусоны эзэнт гүрэн 1394 он
(Тэжу 3)
Ханьян-бүг “Ханьсон-бү” болгож нэршлийг өөрчилсөн, Янжүгийн удирдлагын байрыг Тэдун-ри (одоогын Гуанжинь-гү Гуанжан-дун) рүү нүүлгэсэн. Янжүг Жиянжү-са болгож бууруулсан
1395 он Янжү-бү болж томорсон
1397 он Янжүгийн удирдлагын байрыг Кужэнэ (одоогийн Янжү-гүний Ку-Ыб-ри) руу нүүлгэсэн
1410 он
(Тэжун 10)
Янжү-муг болж томорсон
1413 он Янжүг “Туху-бү” болгож бууруулсан
1419 он
(Сэжун 1)
Пүнян-хёныг Пужүгаас Янжү рүү шилжүүлсэн
1466 он
(Сэжу 12)
Янжү-муг болж томорон “Пүнян-хён”-ыг харьяа нэгж болгосон
1504 он
(Ханхүү Ёньсань 10)
Янжү-муг устгагдаж хааны ан агнуурын газар болсон
1506 он
(Чүньжун 1)
Янжү-мугыг дахин сэргээсэн
1895 он
(Кужун 32)
8 дуг устгасан. Улсын хэмжээнд 23 бү болгож хуваасан. Ханьсон-бү Янжү-гүнд хамаарах болсон (Хааны зарлиг, дугаар 101)
1896 он 23 бүг устгасан. 13 ду болгож өөрчилсөн. Кёнги-ду Янжү-гүнд хамаарах болсон (Хааны зарлиг, дугаар 36)
1906 он Гуанжү-гүний Чубү-мён (草阜面), Янжү-гүн нэгдсэн
Японы колончлолын үе 1914 он Кёнги-дугын Янжү-гүн (засаг захиргааны нэгжийг устгасан)
1940 оны 2
дугаар сарын 14
Чу-Ан захиргааны төв байр байгуулагдав
Японы колончлолоос
гарсны дараа
1946 оны 2
дугаар сарын 15
Пажү-гүн, Нам-мён нэгдсэн (1 ыб 16 мёнтой болсон)
1963 оны 1
дүгээр сарын 1
Сүдун-мён шинээр байгуулсан (Хуаду-мёны 3 ри, Чоньжоб-мёны 1 ри, Гапён-гүн Вуасо-мёны 3 риг нэгтгэсэн) → Хуулийн дагуу, дугаар 1176 (1962 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр баталлагдсан) Нухэ-мёны 9 ри, Күри-мёны 5 ри Сөүл хоттой нэгдсэн (1 ыб 15 мёнтой болсон) → Хуулийн дагуу, дугаар 1172 (1962 оны 11 дүгээр сарын 21-ны өдөр батлагдсан)
1966 оны 7
дугаар сарын 11
Пёльнэ-мёны Туйгэйвонь захиргааны төв байр байгуулагдав
1973 оны 7
дугаар сарын 1
Күри-мён “ыб” болж томорсон (2 ыб, 14 мёнтой болсон) → Ерөнхийлөгчийн зарлиг, дугаар 6453 (1973 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдөр батлагдсан)
1979 оны 5
дугаар сарын 1
Мигым-мён “ыб” болж томорсон (3 ыб, 13 мёнтой болсон) → Ерөнхийлөгчийн зарлиг, дугаар 9409 (1979 оны 4 дүгээр сарын 7-ны өдөр батлагдсан)
Намянжү хот
тусгаарлагдсаны дараа
1980 оны 4
дүгээр сарын 1
Намянжү-гүн шинээр байгуулагдсан (Күри, Мигым-ыб, Чиньжоб, Чоньгонь, Хуаду, Сүдун, Вуабү, Пёльнэ-мён: 2 ыб 6 мён) → Хуулийн дагуу, дугаар 3169 (1979 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр батлагдсан)
1980 оны 12
дугаар сарын 1
Вуабү-мён “ыб” болж томорсон (3 ыб 5 мёнтой болсон) → Ерөнхийлөгчийн зарлиг, дугаар 10050 (1980 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр батлагдсан)
1983 оны 2
дугаар сарын 15
Чоньгонь-мёны Янжи-ри, Унам-ри, Пальхёнь-ри “Чоньжоб-мён”-той нэгдсэн → Ерөнхийлөгчийн зарлиг, дугаар 11027 (1983 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдөр батлагдсан)
1986 оны 1
дүгээр сарын 1
Күри-ыб “хот” болж томорсон (2 ыб 5 мёнтой болсон) → Хуулийн дагаа, дугаар 3798 (1985 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр батлагдсан)
1986 оны 4
дүгээр сарын 1
Уабү-ыбын Чу-Ан захиргааны төв байр “Чу-Ан-мён” болж томорсон (2 ыб 6 мёнтой болсон) → Ерөнхийлөгчийнзарлиг, дугаар 11874 (1986 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдөр батлагдсан)
1989 оны 1
дүгээр сарын 1
Мигым-ыб “хот” болж томорсон (1 ыб 6 мёнтой болсон) → Хуулийн дагуу, дугаар 4050 (1988 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр батлагдсан)
1989 оны 4
дүгээр сарын 1
Чоньжоб-мён “ыб” болж томорсон. Туйгэйвонь захиргааны төв байр “Туйгэйвонь-мён” болж томорсон (2 ыб 6 мёнтой болсон) → Намянжү-гүний журмын дагуу, дугаар 663 (1989 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдөр батлагдсан)
1991 оны 12
дугаар сарын 1
Хуаду-мён “ыб” болж томорсон (3 ыб 5 мёнтой болсон) → Намянжү-гүний журмын дагуу, дугаар 810 (1991 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр батлагдсан)
1992 оны 4
дүгээр сарын 1
Чоньжоб-ыбын Унам захиргааны төв байр байгуулагдсан → Намянжү-гүний журмын дагуу, дугаар 839 (1993 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдөр батлагдсан)
Намянжү хотыг шинэчлэн
байгуулснаас хойш
1995 оны 1
дүгээр сарын 1
Мигым хот, Намянжү-гүн нэгдэж “Намянжү хот” шинээр байгуулагдсан (3 ыб 5 мён 6 дунтай болсон) → Хуулийн дагуу, дугаар 4774 (1994 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр батлагдсан)
1995 оны 5
дугаар сарын 6
Унам захиргааны төв байр “Унам-мён” болж томорсон (3 ыб 6 мён 6 дунтай болсон) → Намянжү хотын журмын дагуу, дугаар 140 (1995 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдөр батлагдсан)
2001 оны 9
дүгээр сарын 12
Чоньгонь-мён, Унам-мён “ыб” болж томорсон (5 ыб 4 мён 6 дунтай болсон) → Намянжү хотын журмын дагуу, дугаар 454 (2001 оны 9 дүгээр сарын 12-ны өдөр батлагдсан)
2005 оны 6
дугаар сарын 1
Пёльнэ-мёны Чонхаг захиргааны төв байр шинээр нээгдсэн → Намянжү хотын журмын дагуу, дугаар 596 (2005 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдөр батлагдсан)
2006 оны 1
дүгээр сарын 20
Пүнян захиргааны төв байр шинээр байгуулагдсан → Намянжү хотын журмын дагуу, дугаар 618 (2006 оны 1 дүгээр сарын 5-ны өдөр батлагдсан)
2006 оны 11
дүгээр сарын 20
Хуаду-ыбын Дунбү захиргааны төв байр шинээр нээгдсэн → Намянжү хотын журмын дагуу, дугаар 637 (2006 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр батлагдсан)
2009 оны 12
дугаар сарын 14
Пёльнэ-мёны Чонхаг захиргааны төв байрыг хаасан
2012 оны 1
дүгээр сарын 2
Пёллэ-дун шинээр байгуулагдсан (5 ыб 4 мён 7 дунтай болсон) → Намянжү хотын журмын дагуу, дугаар 1006 (2011 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр батлагдсан)
2016 оны 1-p
дүгээр сарын4
Вабу·Жоан, Хуадо·Сүдун, Хопён·Пённэ засаг захиргааны халамжийн төвийг нээх→ Намянжү хот 1320 тоот захирамж (2015 оны 11-р сарын 19 өдрийн тогтоол)
2017 оны 2-p
дүгээр сарын6
Пунь Янь орон нутгийн албыг татан буулгах → Намянжү хотын 1417 тоот захирамж (2017 оны 1-р сарын 25) Жинжоб·Унам, Жингун·Тэгэвон, Донунг·Чигим, Бёллэ, Кимгуг·Янжон засаг захиргааны халамжийн төвийг нээх → Намянжу хот 1419 тоот захирамж (2017 оны 1-р сарын 25 өдрийн тогтоол).
2017 оны 12-p
дүгээр сарын18
Дунун-дон, Чигим-дон нэршлүүдийг Дасан 1-дон, Дасан 2-дон болгож өөрчлөх → Намянжү хот 1487 тоот захирамж (2017 оны 10-р сарын 30 өдрийн тогтоол)
2019 оны 10-p
дүгээр сарын10
Тэгэвон мён-ийг Тэгэвон ыб болгон статусыг өөрчлөх → Намянжү хотын 1676 тоот захирамж (2019 оны 10-р сарын 21 өдрийн тогтоол)