Skip MenuАж үйлдвэрийн цогцолбор

Гуанрын технологийн хөндий

Төслийн ерөнхий мэдээлэл

 • Байршил: Намянжү хот, Чоньжоб-ыб, Паря-ри, 827-р хэсэгт
 • Төслийн талбай: 209,768м2 (байгууламжийн талбай : 106,805м2)
 • Төслийн хугацаа: 2006.7 ~ 2012. 12
 • Төслийн өртөг: ойролцоогоор 64 тэрбум вон
 • Аж үйлдвэрийн төрөл: хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, ус, ундааны үйлдвэрлэл, хувцас, хувцасны чимэглэл болон үслэг эдлэл үйлдвэрлэл, целлюлоз, цаас, цаасан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, хэвлэх, хувилах машины үйлдвэрлэл, эмнэлгийн шингэн, эм, эмийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, резинэн болон хуванцар бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, эмнэлэг, засвар үйлчилгээ болон нүдний харааны тоног төхөөрөмж, цаг үйлдвэрлэл, бусад бүтээгдэхүүний үйлдвэр, төмрийн боловсруулсан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, бусад техник, тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл, бусад тээврийн тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл, цахилгааны эд анги, компьютер, дуу, бичлэг, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл, цахилгааны тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл, авто машин, чиргүүл үйлдвэрлэл
 • Гүйцэтгэгч: Солонгосын газар, орон сууцны корпорац

Хэрэгжилтийн явц

 • 2006.07 : Аж үйлдвэрийн цогцолбор байгуулахаар шийдвэрлэсэн
 • 2009.05 : Ажлын зураг батлагдсан
 • 2012.12 : Барилга угсралтын ажил дуусгавар болсон

Борлуулалтын үзүүлэлт

Төслийн байгууламжийн талбайн 35-н хэсгээс нийт 26 газрыг худалдаад байна.

Чиньгуань энгийн үйлдвэрийн цогцолбор

Төслийн ерөнхий мэдээлэл

 • Байршил: Намянжү хот, Чоньгонь-ыб, Чиньгуань-ри 850-3-р хэсэг
 • Төслийн талбай: 142,000м2 (байгууламжийн талбай: 98,303м2)
 • Төслийн хугацаа: 2008.8 ~ 2012.12
 • Төслийн өртөг: ойролцоогоор 72,3 тэрбум вон
 • Аж үйлдвэрийн төрөл: нэхмэлийн бүтээгдэхүүн (хувцаснаас бусад) үйлдвэрлэл, хувцас, хувцасны чимэглэл болон үслэг эдлэл үйлдвэрлэл (нэг удаагийн боловсруулалт хийгддэг үйлдвэрлэл (14201)-ээс бусад), целлюлоз, цаас, цаасан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, химийн бодис, химийн газартай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл (эмнэлгийн хэрэгслээс бусад), резинэн болон хуванцар бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, металл бус эрдэст бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, төмрийн боловсруулсан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл (техник, тоног төхөөрөмж, тавилгаас бусад), цахилгааны эд анги, компьютер, дуу, бичлэг, харилцаа холбооны тоног төрөөхөмжийн үйлдвэрлэл, цахилгааны тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл, бусад техник, тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл, Тавилга үйлдвэрлэл
 • Гүйцэтгэгч: Солонгосын газар, орон сууцны корпорац

Хэрэгжилтийн явц

 • 2008.01. : Аж үйлдвэрийн цогцолбор байгуулахаар шийдвэрлэсэн
 • 2009.11. : Ажлын зураг батлагдсан
 • 2012.12. : Барилга угсралтын ажил дуусгавар болсон

Борлуулалтын үзүүлэлт

36 хэсэг худалдагдсан (борлуулагдаж дууссан)

Кымгуг энгийн үйлдвэрийн цогцолбор

Төслийн ерөнхий мэдээлэл

 • Байршил: Намянжү хот, Чоньжоб-ыб, Кымгуг-ри, уулын 140-5-р хэсэг
 • Төслийн талбай: 130,199м2 (байгууламжийн талбай: 71,860м2)
 • Төслийн хугацаа: 2002.9. ~ 2015.6.30
 • Төслийн өртөг: ойролцоогоор 43,1 тэрбум вон
 • Аж үйлдвэрийн төрөл: хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, ус, ундааны үйлдвэрлэл, нэхмэлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, хувцасны чимэглэл болон үслэг эдлэл үйлдвэрлэл, эмнэлгийн шингэн, эм, эмийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, резинэн болон хуванцар бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, төмрийн боловсруулсан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, цахилгааны эд анги, компьютер, дуу, бичлэг, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл, эмнэлэг, засвар үйлчилгээ болон нүдний харааны тоног төхөөрөмж, цаг үйлдвэрлэл, цахилгааны тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл, бусад техник, тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл, авто машин, чиргүүл үйлдвэрлэл, бусад тээврийн тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл
 • Гүйцэтгэгч: “Самдэ барилга угсралтын” ХК

Хэрэгжилтийн явц

 • 2002.09. : Аж үйлдвэрийн цогцолбор байгуулахаар шийдвэрлэсэн
 • 2010.11. : Ажлын зураг батлагдсан
 • 2015.11. : Аж үйлдвэрийн цогцолбор ашиглалтад орсон

Борлуулалтын үзүүлэлт

Төслийн байгууламжийн талбайн 27-н хэсгээс нийт 20 газрыг худалдаад байна.