Skip MenuГол байгууллагууд

Гол байгууллагууд

Гол байгууллагууд : Байгууллагын нэр, хаяг, холбоо барих утасны дугаар, цахим хуудас шууд шилжих
Байгууллагын нэр хаяг холбоо барих утасны дугаар цахим хуудас шууд шилжих
Намянжүгийн Күри боловсролын газар Кёнги-ду, Намянжү хот, Сүньхуагүн гудамж 393 (Пёллэ-дун)
Пёльгарам ахлах сургууль, Кюса-дун, Дунпёнь 2~5-р
031-563-5191 цахим хуудас шууд шилжих
Намянжүгийн цагдаагийн газар Кёнги-ду, Намянжү хот, Кёнчүнь гудамж 532 (12249) 031-567-0113 цахим хуудас шууд шилжих
Намянжү хотын барлига урсралтын корпораци Кёнги-ду, Намянжү хот, Канбёньбүг гудамж 842 (Ипэ-дун)
Намянжү хотын барлига урсралтын корпораци
031- 560- 1000 цахим хуудас шууд шилжих
Намянжүгийн гал унтраах анги Кёнги-ду, Намянжү хот, Пённэ гудамж 25 031-590-0120 цахим хуудас шууд шилжих
Намянжүгийн шуудан Кёнги, Намянжү хот, Кёнчүнь гудамж 1288 (Пённэ-дун) 031-590-0700 цахим хуудас шууд шилжих
Эмнэлэг, эмнэлгийн байгууллагууд Намянжү хотын
эрүүл мэндийн төв
Кёнги-ду, Намянжү хот, Гымгуг-дун 185-10 031-590-4451
Намянжү Ханьян
эмнэлэг
Кёнги-ду, Намянжү хот, Унам-ыб, Янжи гудамж 47-55 (Унам-ыб) 031-510-0114 цахим хуудас шууд шилжих
Намянжү Ханьян
Үри эмнэлэг
Кёнги-ду, Намянжү хот, Унам-ыб, Чоньгонь, Унам гудамж, 797-р зам 9 031-570-1000 цахим хуудас шууд шилжих
Хёньдэ эмнэлэг Кёнги-ду, Намянжү хот, Чоньжоб-ыб, Бунхёнь гудамж 21 031-574-9119 цахим хуудас шууд шилжих
Намянжү бренд такси дуудлагын компани Кёнги-ду, Намянжү хот, Кёнчүнь гудамж 614-1 1544-7001
Намянжүгийн мэдээллийн төв - 080-590-8272
031-592-4900