Skip MenuХотын алсын хараа

Хотын цаашдын зорилт ба алсын хараа

Goal and vision of City Politics

3 том салбар 9 том стратеги

1. Аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг т?вл?р??лснээр ажлын байр нэмэгд??лэх м?н т?м?р замын ?йлчилгээг сайжруулах

Кёнч?нь шугамыг сайжруулснаар(7-р шугамтай холбох) нийтийн тээврийг т?вл?рлийг автобус бус метро т?втэй болгож ингэснээр С??л хот руу хялбар ирж очих боломжтой болох, томоохон аж ахуйн нэгжийг ??рийн хотдоо т?вл?р??лэх

2. Хотын х?гжилд саад болж байгаа оновчг?й д?рэм журмыг шинэчлэх

Цэвэр усны санг хамгаалах журмыг б?хэлд нь шинэчлэх(1975 онд батлагдсан, 43жил ??рчл?гд??г?й), газар орох хязгаартай б?с болон цэргийн хамгаалалтын б?с нутгийг эдийн засаг?соёлын т?в болгох

3. БНСУ-д No.1 эдийн засгийн н??ц бололцоогоо ашигладаг хот болох

Одоо баригдаж буй худалдаа??йлчилгээний нэгдсэн т?в(Техно Велли, Грин Смарт Велли)-тэй холбоотой орчин ?еийн дэвшилт б?хий шинэлэг аж ?йлдвэржилтийн б?с байгуулж Канвон аймаг болон нийслэл хотын з??н хойд б?с дэх аж ?йлдвэрлэлийг эрчимж??лэх

1.Холуур тойрч явдаг, удаан х?лээлгэдэг байсан хот, д??рэг дэх нийтийн тээврийн тогтолцоог шинэчлэх

Автобусны эргэлтийн тогтолцоог сайжруулж дотоод тойрох с?лжээг бий болгосноор холуур тойрч явдаг, удаан х?лээлгэдэг байсан хуучин тогтолцоог шинэчлэх

2.Гэртэйгээ ойр голын цэцэрлэгт х?рээлэнгийн орчинг б?рд??лэх

Явган х?ний замтай ойр голын цэцэрлэгт х?рээлэнд гринвэй(алхалтын зам) ба голын тохилог орчныг б?рд??лснээр хотын ?нг? т?рх??р ??рчилж, ард иргэдийн эр??л амьдралын баталгааг бий болгоно

3.Чанартай боловсрол олгодог сургалт т?втэй хот байгуулах

?р х??хэддээ чанартай боловсрол олгох орчныг б?рд??лэх, б?х насныханд зориулсан т?р?л б?рийн сургалт зохион байгуулах зэргээр хойшдын амьдралд ?р ?г??ж?? ?г?х х?т?лб?рийг бий болгосноор манай хотод х?м??с н??ж ирэхийг х?сдэг болгох

1.Харилцан тусладаг Коммю?нити ?йлчилгээ

?св?р насныханд зориулсан халамж ?йлчилгээ, х?гжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан халамж ?йлчилгээ, ахмад настнуудад зориулсан халамж ?йлчилгээгээр тус тус хангах

2. Т?р?лт багассан, насжилт нэмэгдсэн ?н?? ?ед эр??л, аз жаргалтай гэр б?лийг бий болгох

Т?р?лт багассан, насжилт нэмэгдсэн ?н??гийн нийгэмд эх, х??хдийн эр??л мэндийг сахин хамгаалах ?йл ажиллагааг нэмэгд??лэх, ой санамжаа алдах ?вчн??с урьдчилан сэргийлэх м?н ийм ?вчтний нийгэм эдийн засгийн дарамтыг багасгах

3.Намянж?гийн шинэ д?р т?рх б?хий халамж ?йлчилгээтэй болох

Химан халамж ?йлчилгээний т?вийн ?йл ажиллагааг сайжруулж ингэснээр тухайн иргэн ??рийн амьдарч буй газартаа халамж, ?йлчилгээ, эр??л мэндийн туслалцаа зэрэг шаардлагатай ?йлчилгээг авч болох халамж ?йлчилгээний шинэ загварыг бий болгож нэвтр??лэх